METROPOLIS|NY CIRKUS PÅ SKEMAET
  ENGLISH

OM KIT

PRESSE
NETVÆRK
ARKIV
SØG
KONTAKT

100% FREMMED? - UDSTILLING OG PERFORMANCE
Københavns Rådhus, 12. - 28. april 2017

De seneste år har flygtningedebatten domineret mediebilledet med stereotyper, generaliseringer, forfladigelser og skrækscenarier om denne gruppe af mennesker, som alle taler om og har en holdning til, men som de færreste kender.

Med 100% Fremmed? tager 100 flygtninge selv ordet og ansvaret for den måde, hvorpå de repræsenteres i den offentlige debat. De 100 personer står frem som individer med deres personlige fortællinger og er med til at nuancere billedet af denne uhomogene gruppe.

100% Fremmed? er anden del i rækken af Københavns Internationale Teaters storbyportrætter. Med statistik som udgangspunkt findes 100 repræsentative borgere, som hver udgør 1% af den samlede gruppe. Første del personificerede københavnsk identitet i 100% København, mens anden del har fokus på de københavnere, der er kommet hertil som flygtninge.

Siden Ungarn-krisen i 1956 har ca. 189.000 flygtninge fra hovedsageligt 36 forskellige lande sammen med deres familier fået opholdstilladelse i Danmark. 100% Fremmed? fortæller nyere dansk flygtningehistorie gennem almenmenneskelige dilemmaer, historier og humor. Stereotyperne udfordres, og der sættes fokus på den mangfoldighed af personligheder, historier, idéer, tanker, interesser, holdninger, osv., der gemmer sig bag ordet 'flygtning'.

100% Fremmed? er en udstilling med portrætter og interviews. Men 100% Fremmed? er også personlige møder. I individuelle, iscenesatte monologer kan publikum komme helt tæt på den enkelte deltager, der fortæller om at være københavner med flygtningebaggrund med alt, hvad det indebærer af følelser, udfordringer, adfærd og modsætningen mellem at være hjemme kontra fremmed.

Københavns Rådhus
Udstilling – åbning 12. april kl. 13.30-15 / 18.-28. april kl. 10-17 (lør. kl. 10-13)
Performance – 21., 22., 23. april (billetreservation fra 1. marts)

Udstillingskoncept og fotos: Maja Nydal Eriksen 
Interviews: Mette Katrine Balle Jensen og Sisse Nat-George
Research og tekst: Arian Odabaei
Produceret af Københavns Internationale Teater med samarbejdspartnerne Dansk Flygtningehjælp, De Danske Sprogcentre, Rådet for Etniske Minoriteter, Københavns Universitet, VerdensKulturCentret, m.fl.  
Støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Københavns Kommune, Knud Højgaards Fond, Sportgoodsfonden og Interkulturelt Center.


 

 

 

LABORATORY 2016
FESTIVAL 2015
LABORATORY 2014
FESTIVAL 2013
LABORATORY 2012
FESTIVAL 2011
LABORATORY 2010
FESTIVAL 2009
LABORATORY 2008
FESTIVAL 2007
LABORATORY 2007
LYSLYD 2008 - 2010

OM METROPOLIS
OM LYSLYD